Direcció Tècnica
Telèfon:
96 255 59 86 / Mòbil 646 97 55 40
Fax:
962 556 140
Mòbil:
646 975 540