Direcció Tècnica
Telèfon:
962555986
Fax:
962 556 140
Mòbil:
646 975 540